Lövstabruks kyrkliga syförening

 

 

 

 

 

 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

 

 

 

 

 

 

 

A     PROTOKOLL

 

 

 

A I Styrelse- och årsmötesprotokoll

1944-1997

 

 

 

 

 

 

B     UTGÅENDE HANDLINGAR

 

 

B I Kassarapporter och revisionsberättelser

1925-1997

 

 

B II Lotteriansökningar

1935-1971

 

 

 

 

 

 

C     DIARIER,

 

 

 

D     REGISTER OCH LIGGARE och

 

 

 

E     INKOMNA HANDLINGAR

[saknas]

 

 

 

 

 

 

F     HANDLINGAR ORDNADE EFTER ÄMNE

 

 

 

F I Handlingar rörande Änkans Oljekrus

1925-1976

 

 

F II Handlingar rörande auktions- och lotteriverksamhet

1926-1971

 

  F III Handlingar diverse 1945-1981  

 

 

 

 

 

G     RÄKENSKAPER

 

 

 

G I Kassaböcker

1924-1959

 

 

G II Kontraböcker med Leufsta Brukshandel

1927-1944

 

 

G III Verifikationer

1924-1999